< بازگشت به هنرمندان

یاسر میرزایی

 

تحصیلات

کارشناسی نقاشی. دانشکده ی هنر و معماری. دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد نقاشی. دانشگاه سوره