< بازگشت به هنرمندان

ابوالفضل معصومی

 

متولد 1361 - قم

 

کارشناسی نقاشی - دانشگاه فردوسی مشهد- 1390

کارشناسی ارشد انیمیشن- دانشگاه سوره تهران- 1394

 

نمایشگاه های انفرادی:

من- گالری آ/ سالن آ یک/ شهریور 1396

 

نمایشگاه های گروهی:

نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر ایران (وان میلیون 2) - گالری ثالث- آذر 1395

بی تاب- پروژه ی دستان- وی کافه- آبان 1395

شرکت در فراخوان جشنواره هنر ایران - برگزیده ی هیات انتخاب داوری- گالری علیها - خانه فرهنگ ایران در پاریس- شهریور و اسفند 1395

نمایشگاه سلف پرتره- گالری سفارت عاج- مرداد 1394

روی مدار صفر درجه- گالری ویستا- خرداد 1394

چیزی نزدیک به غریبه گی- گالری دی - 1392

حراج یک روزه ی گالری شش- اسفند 93 و شهریور 94

قاب های کوچک- گالری آریا- اسفند سال های 91- 92- 93- 94