< بازگشت به هنرمندان

آتنا فریدونی

 

متولد 1365 - تهران

 

 

کارشناسی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1392    

کارشناسی گرافیک. دانشکده ولیعصر تهران1385

 

تجربه نمایشگاه گردانی سه نمایشگاه گروهی نقاشی داخل کشور

1393/1394/1395

.

نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه نقاشی و طراحی-بهشت-گالری آ-1396

 

نمایشگاه های گروهی:

دومین دوسالانه دامونفر-مجموعه پردیس گالری ملت-1388

نمایشگاه گروهی طراحیتهران-مجموعه فرهنگی هنری صبا-1389

نفر برگزیده نمایشگاه طراحی انسان-طبیعت-مجموعه فرهنگی هنری صبا-1389

هفتمین دوسالانه مقاومت-مجموعه فرهنگی هنری صباه-1390

نمایشگاه گروهی نقاشیراهروی هنرهای زیبا-خانه هنرمندان ایران-1391

نمایشگاه تابلوهای کوچک-نگارخانه آریا-تهران-1391

نمایشگاه هفت نگاه-فرهنگسرای نیاوران-1392

هشتمین دوسالانه هنر جوان-تهران-1392

دومین نمایشگاه فروش نگارخانه لاله-1392

نمایشگاه منفی پانصد-نگارخانه هوم-1392

نمایشگاه هفت نگاه-فرهنگسرای نیاوران-1393

هفته نقاشی-فرهنگستان صبا-1393

  نمایشگاه گروهی نقاشی-کپی رایت-خانه هنرمندان-1393

نمایشگاه گروهی نقاشی-طبیعت بیجان-خانه هنرمندان-1394

نمایشگاه گروهی نقاشی-پرسونا- گالری نات-1394

نمایشگاه گروهی نقاشی-اورپینتینگ- گالری آرته-1395

نمایشگاه گروهی نقاشی-بیتاب-وی گالری(پروژه بیرون از دستان)-  1395

نمایشگاه گروهی نقاشی- تمام رنگی- خانه هنرمندان ایران-1395