< بازگشت به هنرمندان

صادق همتی

متولد 1363- تهران

تحصیلات:

کارشناسی نقاشی - دانشکده هنر دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد پژوهش هنر- دانشکده هنر دانشگاه سمنان

 

برگزیده ی اولین سالانه ی نقاشی ورسوس

برگزیده ی شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان ایران - سال 1386

 

نمایشگاه انفرادی:

دگربودگی- گالری آ- مهر 1396

 

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در جندین نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری های مهروا، دستان، آریا، لاله، خانه هنرمندان و زیرزمین دستان.