< بازگشت به هنرمندان

باران احمدی راد

 

 

 تهران  ۱۳۶۷

فارغ التحصیل نقاشی دانشگاه هنر تهران

سوابق هنری :

نمایشگاه گروهی با عنوان خاموشی گالری آ

سالانه چاپ دستی گالری لاله ۱۳۹۶

پروژه گروهی بی تاب گالری زیر زمین دستان ۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی نقاشی نگار خانه دانشگاه هنر ۱۳۹۴