< بازگشت به هنرمندان

گلاره گودرزی

 

متولد 1363- بروجرد

 

کارشناسی نقاشی از دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد

 

نمایشگاه های گروهی:

بی حاصل - گالری محسن -1391

بازنمود- گالری محسن- 1391

اتوپیا- گالری ویستا- 1392

پیاده رو- گالری اتوبان- 1393

مشاهده- گالری جرجانی- 1394