< بازگشت به هنرمندان

هما عبداللهی

 

                 

 1364 تهران     

 کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا 1393 تهران  

 کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر شاهد 1389 تهران

دیپلم گرافیک 1382 تهران

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

 

نمایشگاه های انفرادی:

گالری ا)، تهران 1395 ،O Gallery مجموعه ی (ساکن)، (

 

 نمایشگاههای گروهی:

- نهمین سالانه منتخب نسل نو، گالری شیرین، تهران 1395

- قطعات گرانبها، کویت

- Precious Fragments, Capkuwait (Contemporary art platform) , Kuwait ,nov 2016

- اولین کارنمای پژوهشی اعضا زیر چهل سال انجمن نقاشان، خانه هنرمندان، تهران 1395

- منتخبین نمایشگاهی پارس آنلاین، گالری آس، تهران 1394

- اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران، خانه هنرمندان، تهران 1394                                              

 - گالری آریا، تهران 1393

- گالری آرت سنتر، تهران 1392

- هفتمین سالانه منتخب نسل نو، گالری شیرین، تهران 1392

- هفتمین سالانه منتخب نسل نو، موزه معاصر اهواز، خوزستان 1392

- نگارخانه ی بانو، دانشگاه الزهرا، تهران 1391

-  نگارستان شاهد، تهران­­ 1389

 

جوایز:

- برگزیده ی نهمین سالانه منتخب نسل نو، تهران 1395

- رتبه ی دوم، بخش نقاشی، ششمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران 1392

   تقدیرشده بخش نقاشی، ششمین جشنواره ی هنرهای تجسمی جوان، تهران 1392-

- رتبه ی سوم، بخش نقاشی، ورکشاپ خط خاطرات، جشنواره ی هنر مقاومت، تهران1391