< بازگشت به هنرمندان

پری زنگنه

 

متولد 1356 . اصفهان

 

فوق لیسانس تصویرسازی. دانشگاه هنر. تهران

لیسانس نقاشی. دانشکده هنر و معماری. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران

دیپلم گرافیک. هنرستان هنرهای زیبا. اصفهان

 

نمایشگاه های انفرادی:

اتاق آبی. اصفهان. 1392

ژان گنانت. لیموژ.فرانسه.2011

خانه نقش. اصفهان. 1388

خانه کاریکاتور ایران. تهران. 1386

کوثر. اصفهان. 1381

 

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در بیش از سی نمایشگاه گروهی از 1372 تا 1395