< بازگشت به هنرمندان

محبوبه پرنیان

متولد 1359 تهران

 

دانش‌آموخته نقاشی دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

زمستان 1388  نمایشگاه گروهی طراحی، نگارخانه تهران

زمستان 1388  نمایشگاه انفرادی طراحی، کافه‌گالری گندم

بهار 1389      نمایشگاه گروهی رنگ‌روغن، نگارخانه تهران

بهار 1389      ورک‌شاپ رنگ گواه (کسب رتبه سوم)، دانشگاه تهران

بهار 1390       نمایشگاه گروهی رنگ‌روغن، نگارخانه تهران

بهار 1390      ورک‌شاپ رنگ گواه (تقدیر شده)، دانشگاه تهران

پاییز 1390     نمایشگاه انفرادی طراحی،کافه‌گالری پراگ

زمستان 1390   نمایشگاه گروهی طراحی،  نگارخانه تهران

بهار 1391      نمایشگاه گروهی آثار نقاشی، نگارخانه صبا

تابستان 1391  نمایشگاه گروهی طراحی خوابگردها، گالری لاله

اسفند 1391        نمایشگاه گروهی طراحی راهروی هنرهای زیبا، خانه هنرمندان، گالری ممیز

پاییز 1392     نمایشگاه گروهی طراحی سینوس، گالری الهه

بهار 1396      نمایشگاه گروهی نقاشی، قایم‌شهر،گالری نوران

تابستان 1396  نمایشگاه گروهی مجسمه فلزآوا، قایم‌شهر،گالری نوران