< بازگشت به هنرمندان

مرجان صداقتی

 

متولد 1350

لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا 1375

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد  تهران مرکزی 1378

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – اسلامشهر ( از 1379 تا کنون)

 

نمایشگاه های گروهی:

نمایشگاه گروهی، گالری بنفشه 1379    

نمایشگاه گروهی، گالری بنفشه   1380

نمایشگاه گروهی، کشور عمان 1379

نمایشگاه گروهی، گالری طرح و رنگ 1380      

نمایشگاه گروهی، گالری طرح و رنگ  1381       

نمایشگاه گروهی هفت نگاه 1388  

نمایشگاه گروهی، انجمن نقاشان ایران 1397 

 

نمایشگاه های انفرادی:

نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، 1388

نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، 1393

نمایشگاه انفرادی، گالری آ، 1397