< بازگشت به هنرمندان

جعفر صادقی

 

جعفر صادقی

متولد 1367

شهرکرد

 

تحصیلات: کارشناسی نقاشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

منظر گم- نمایشگاه انفرادی- گالری آ - 1398

کیوریت نمایشگاه طراحی­های سیاوش روشندل- خانه­ ی هنرمندان ایران – 1398

حالِ حال- نمایشگاه گروهی نقاشی- گالری آ – 1398

پروژه­ ی 15- از سری پروژه­ های " استخوان در گلو " – بینارسانه­ ای، طراحی، چیدمان، ویدئو اینستالیشن، صدا و اینستالیشن- کرمان – 1398

پروژه­ ی 69- از سری پروژه­ های "استخوان در گلو" – بینارسانه­ ای، طراحی، چیدمان، ویدئو و پرفورمنس- تهران – 1397

ششمین سالانه­ ی مهمانی هنر با عنوان " طراحی به مثابه زیستن"- خانه­ ی هنرمندان ایران- 1397

پروژه­ی 77- از سری پروژه­ های "استخوان در گلو" – طراحی، ویدئو و چیدمان- کرمان- 1396

نمایشگاه گروهی دارگون- گالری دارگون- تهران- 1395

نمایشگاه گروهی نقاشی و چیدمان با عنوان "موزه­ ی اشیاء مسروقه" – گالری نات و گالری سایه- تهران- 1395

چهارمین سالانه­ ی مهمانی هنر – خانه هنرمندان ایران – 1395

فاصله- نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی- خانه­ ی هنرمندان ایران- 1394

پروژه­ ی 141618 از سری پروژه های "استخوان در گلو" با همکاری پلتفرم آسایشگاه- چیدمان و ویدئو- کرمان – 1394

پروژه­ی "نفس از جای گرم" به کیوریتوری امیرعلی قاسمی و نیما بهره­مند" – خنت بلژیک- 1392