< بازگشت به نمایشگاه‌ها

اسپات لایت یک / نمایش تک اثر سروژ بارسقیان

هنرمندان

سروژ بارسقیان


تابلویی که در معرض تماشای شما قرار دارد بازآفرینی اثر "پرتره جرج گیز تاجر" (۱۵۳۲) متعلق به هانس هولباین (۱۴۹۷-۱۵۴۳) نقاش آلمانی می باشد.این نقاشی به دنبال این پرسش پدید آمده است که آیا قادریم در عصر حاضر با وجود تکنولوژی معاصر و دانش موجود شاهکارهای هنرمندان گذشته را بازسازی کنیم؟

(تفاوت کپی با بازآفرینی در این است که در بازآفرینی گویا هنرمند نسخه ای متفاوت از یک موضوع واحد را انجام داده باشد.)

امروز پاسخ این پرسش قدیمی آری کامل است.این اثر بخشی ار یک پروژه بزرگتر است که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده،برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ به نمایش درآمده و کماکان نیز ادامه دارد.

در این مجموعه آثار دیگری چون

 "مونالیزا" اثر لئوناردو داوینچی-

  • - "سوم ماه می ۱۸۱۸" اثر فرانچسکو گویا

و

  • - "مریم و کودک" اثر لئوناردو داوینچی
    موجود است.
    .

سروژ بارسقیان